Press release – Datganiad i’r wasg

PRESS RELEASE—For Immediate Use 8-12-2012
NEW WELSH RIGHTS ORGANIZATION LAMBASTS WESTERN MAIL

Cilmeri

Picture – Golwg360.com

In recent months the Western Mail has printed a series of articles deeply critical of Welsh nationalists, and focused on alleged ‘bizarre practices’ at the annual Cilmeri memorial event to commemorate Llywelyn Ein Llyw Olaf.

In an effort to damn them by association, Plaid Cymru politicians were criticised for being in the presence of other, more obscure nationalist groups.Although the organisation is not due to launch until the new year, the Welsh National Rights Movement (WNRM) calls upon members of Plaid Cymru as well as people from across Wales to attend this year’s Cilmeri event, in a show of defiance against the smear tactics of the Western Mail. On Saturday, December 8th, attendees at the annual patriotic gathering will be able to meet with, and hear speeches from, members of the WNRM at the Cilmeri stone monument.The new WNRM will make its first public foray following preparatory meetings across Wales. The new organisation references the work of the United Nations in relation to the rights of indigenous peoples and on de-colonization, and calls for Wales to be considered in full national status with all of the rights and responsibilities this entails.The organisation takes as its inspiration the committed activism of Cymdeithas Yr Iaith, and although fully supportive of the Welsh language,
is set to pursue actions across a deeper and broader front. WNRM calls for a total de-colonisation of Wales, including the return of all land, resources and power to Welsh control under maximal sovereignty.
DATGANIAD I’R WASG—ar gyfer defnydd uniongyrchol 8-12-2012

MUDIAD HAWLIAU CYMRU NEWYDD YN LAMBASTIO’R WESTERN MAIL

Cilmeri

Llun – Golwg360.com

Yn ystod y misoedd diwethaf, y mae’r Western Mail wedi cyhoeddi cyfres o erthyglau a oedd yn feirniadol iawn o genedlaetholwyr Cymreig ac yn honni bod ‘arferion rhyfedd’ yn digwydd yn ystod y seremoni flynyddol yng
Nghilmeri sy’n coffáu Llywelyn ein Llyw Olaf.

Cafodd gwleidyddion Plaid Cymru eu beirniadu am gadw cwmni â grwpiau llai adnabyddus o genedlaetholwyr, mewn ymgais i’w pardduo fel adar o’r un lliw.

Er na fwriadwn ei lansio tan y flwyddyn newydd, y mae Mudiad Hawliau Cenedlaethol Cymru yn galw ar aelodau o Blaid Cymru a phobl o bob rhan o’r wlad i ddod i’r digwyddiad yng Nghilmeri eleni er mwyn herio’r
Western Mail a’i ymgyrch ddifenwi. Bydd pawb sy’n dod i’r digwyddiad gwladgarol hwn ar ddydd Sadwrn 8 Rhagfyr yn cael cwrdd ag aelodau’r mudiad newydd a gwrando ar eu hareithiau wrth y garreg goffa yng Nghilmeri.

Dyma’r Mudiad yn mentro i’r byd cyhoeddus am y tro cyntaf ar ôl cynnal nifer o gyfarfodydd paratoadol ar hyd a lled Cymru. Mae’r mudiad newydd yn tynnu sylw at waith y Cenhedloedd Unedig am hawliau pobl frodorol a
threfedigaethu, ac yn galw am statws cenedlaethol llawn i Gymru a’r holl hawliau a chyfrifoldebau sydd ynghlwm wrth hynny.

Mae’r mudiad yn cael ei ysbrydoli gan ymgyrchu di-ildio Cymdeithas yr Iaith, ond er ei fod yn cefnogi’r ymdrechion dros yr iaith gant y cant, y mae am weithredu ar ffrynt ehangach. Mae Sefydliad Hawliau Cenedlaethol Cymru’n galw am ddatrefedigaethu Cymru ac yn gofyn am i holl dir,  adnoddau a ffynonellau ynni’r wlad gael eu rhoi yn nwylo cenedl gwbl

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s