Anita Venables


GYDA THRISTWCH MAWR Y CLYWSOM AM FARWOLAETH ANITA VENABLES YN GYNHARACH YN YR WYTHNOS. ‘ROEDD HI’N UN O BRIF WLADGARWYR Y GENEDL HON , POB AMSER YN ARWAIN DRWY ESIAMPL. PRIN OEDD Y RALIAU NEU PROTESTIADAU YNG NGHYMRU HEB BRESENOLDEB ANITA.

YN AWST 1990, PAN GYFLWYNODD Y CYFAMODWYR EU TRWYDDEDAU TEITHIO CYMREIG DRWY DEITHIO A HWY I FFRAINC A’I DEFNYDDIO YN LLE RHAI PRYDEINIG, BU ANITA GYDA’R CYNTAF I ALW YM MHABELL Y CYFAMODWYR ADEG Y STEDDFOD I BRYNU EI THRWYDDED CYMREIG HI.

YN AELOD BRWD O FALCHDER CYMRU, ‘ROEDD EI PHRESENOLDEB YN AMLWG YM MHOB RALI A DIGWYDDIAD A DREFNWYD GAN Y MUDIAD, A ‘ROEDD HI’N WYNEB CYFARWYDD IAWN YNG NGHILMERI.

ER BOD MUDIAD HAWLIAU CENEDLAETHOL CYMRU YN DAL YN DDARPAR-FUDIAD IFANC, CAWSOM GEFNOGAETH A PHRESENOLDEB ANITA A’I GWR, PHIL, MEWN SAWL UN O’N CYFARFODYDD CYNNAR, POB AMSER YN CYFRANNU’N GALL I’R DRAFODAETH.

‘ROEDD HI’N YSBRYDOLIAETH I’W CHYD-WLADGARWYR, CYN GYNTED A ‘ROEDDECH WEDI CWRDD A HI, BYDDECH CHI BYTH YN ANGHOFIO HI.

NAWR, RHAID I NI WYNEBU’R DASG O FFARWELIO A’R WLADGARWRAIG DDIFFUANT. ANITA, RY’N NI’N MYND I WELD EICH EISIAU YN OFNADWY, NID YN UNIG Y POBL A’CH ADNABWYD OND Y GENEDL A WASANAETHOCH DROSODD GYDA CHYMAINT O URDDAS.

GEOFF IFANS & PWYLLGOR LLYWIO, MUDIAD HAWLIAU CENEDLAETHOL CYMRU

anita saesneg
IT IS WITH GREAT SADNESS THAT WE HEARD OF THE LOSS OF ANITA VENABLES EARLIER THIS WEEK. SHE WAS ONE OF THIS NATION’S FOREMOST PATRIOTS, ALWAYS LEADING BY EXAMPLE. THERE WAS HARDLY A RALLY OR PROTEST HELD ANYWHERE IN WALES WITHOUT ANITA’S PRESENCE.

IN 1990 WHEN THE CYFAMODWYR INTRODUCED WELSH PASSPORTS, HITTING THE HEADLINES WITH THEIR SUCCESSFUL JOURNEY TO FRANCE USING ONLY WELSH PASSPORTS, ANITA WAS AMONG THE FIRST TO CALL AT THE CYFAMODWYR TENT DURING THE EISTEDDFOD A FEW DAYS LATER FOR HER PASSPORT.

A STALWART MEMBER OF BALCHDER CYMRU, SHE GRACED EVERY RALLY AND EVENT THE MOVEMENT HELD AND WAS A FAMILIAR AND RESPECTED FACE AT CILMERI.

DESPITE THE WELSH NATIONAL RIGHTS MOVEMENT BEING IN IT’S FORMATIVE STAGE, BOTH ANITA AND HER HUSBAND PHIL, ATTENDED A NUMBER OF OUR FORMAL MEETINGS, ALWAYS CONTRIBUTING POSITIVELY TO THE DEBATE. SHE WAS AN INSPIRATION TO ALL HER COMRADES, ONCE YOU MET HER, YOU WOULDN’T FORGET HER.

NOW COMES THE HARD TASK OF SAYING GOODBYE TO SUCH A DEVOTED PATRIOT. ANITA, YOU ARE GOING TO BE SORELY MISSED NOT ONLY BY EVERYONE WHO KNEW YOU, BUT BY THE VERY WELSH NATION YOU SERVED SO HONOURABLY.

GEOFF IFANS & STEERING COMMITTEE, WELSH NATIONAL RIGHTS MOVEMENT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s