Hanes byw – Living History.

ImageHanes byw! Uchod gwelwch tri o’r hogia prin wnaeth safiad yn erbyn boddi Cwm Tryweryn a’r system drefedigaethol Seisnig a orfododd cymunedau Cymreig i dalu’r pris am ei trachwant am ddwr. O’r chwith i’r dde – Dai Walters, Cwm Rhymni; John Jenkins, Cwm Rhymni a Owain Williams, Pistyll. 50 mlynedd yn ddiweddarach, mae’r system drefedigaethol a ddylanwadodd ar y bechgyn uchod i wneud ei safiad dewr yn bodoli byth a Chymru nawr yn dioddef o ecsbloetiaeth ar raddfa cenedlaethol bron ym mhob maes. Mae’n hen bryd i’r Cymry ddihuno o’i trwmgwsg cyn i ni golli ein cenedl yn gyfangwbl. Yn y Gwanwyn byddwn yn sefydlu MUDIAD HAWLIAU CENEDLAETHOL CYMRU er mwyn ymdrechu yn ddigyfaddawd yn erbyn yr anghyfiawnderau a wynebau Cymru. Ymunwch a ni gyfeillion am un frwydr olaf dros ein cenedl cyn iddi fod yn rhy hwyr!

Living history! Above you’ll see three of the very few who made a stand against the drowning of the Tryweryn Valley and the English colonial system that forced Welsh communities to pay the price for it’s greed for water. From left to right – Dai Walters, Rhymni Valley; John Jenkins, Rhymni Valley and Owain Williams, Pistyll. 50 years later, the colonial system that influenced the above men to make their brave stand still exists, only today Wales is suffering exploitation on an unprecedented scale nationwide. It’s high time the Welsh people awoke from their deep slumber before we lose our nation completely. In the Spring we will be establishing the WELSH NATIONAL RIGHTS MOVEMENT in order to campaign uncompromisingly against the injustices that Wales is suffering. Join us friends, for this one last battle on behalf of our nation before it is too late!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s