Donate

Hawliau is run entirely by volunteers who want to educate and campaign for the total decolonisation of Wales. Presently costs for banners, leaflets, websites etc are met by our volunteers but in order to expand we need to raise money.

Just £1 a month can help print dozens of leaflets. We have created these links via paypal in order to make it easy to set up a monthly donation. You can cancel at any time.

£1 per month | £2 per month | £3 per month | £4 per month | £5 per month

If you would like to cancel your monthly donation, you can do so at any time by visiting this page

You can also make a one off donation for any amount at any time. Just visit this page and enter the amount you are comfortable donating.

If you represent a business and would like to support our movement in exchange for an advert on our website then please get in touch.

And if you cannot contribute financially you can still help us by spreading our message to your friends and family.

Trefnir Mudiad Hawliau Cenedlaethol Cymru yn gyfangwbl gan wirfoddolwyr sydd yn awyddus i addysgu a gweithredu ar gyfer di-coloneiddio Cymru yn gyfangwbl.

Ar hyn o bryd, mae’r cost o gynhyrchu baneri, taflenni, a.y.b. yn cael ei talu gan ein gwirfoddolwyr, ond er mwyn i ni ehangu yn llwyddianus mae angen codi rhagor o arian.

Gall dim ond £1 y mis helpu i argraffu dwsinau o daflenni. ‘Rydym wedi creu y dolennau hyn drwy paypal er mwyn gwneud hi’n rhwyddach i sefydlu cyfraniad misol. Gallwch ddileu unrhyw adeg.

£1 y mis | £2 y mis | £3 y mis | £4 y mis | £5 y mis

Pe byddech chi angen dileu’r cyfraniad misol, fedrwch chi wneud hynny drwy ymweld a’r dudalen hon.

Fedrwch chi wneud cyfraniad unwaith yn unig am unrhyw swm, ar unrhyw adeg drwy ymweld a’r dudalen hon a chynnwys pa bynnag cyfraniad yr ydych yn gyffyrddus i wneud.

I’r rhai ohonoch sy’n cynrychioli busnes, fedrwch chi gyfnewid cyfraniad am hysbyseb ar ein safle we.

Ac os na fedrwch chi fforddio cyfrannu yn ariannol, fedrwch chi helpu drwy ledaenu’r neges i’ch ffrindiau a’ch teulu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s