The Launch

ImageJune 1st 2013 will see the official launch of the Welsh National Rights Movement at the “Cardiff Bay Republican Day” event which takes place in The Wharf, Schooner Way, CF10 4EU Cardiff.

Gwelir Mehefin 1af yn ddyddiad lansio swyddogol Mudiad Hawliau Cenedlaethol Cymru yn nigwyddiad “Diwrnod Gweriniaeth Bae Caerdydd” a gymerir lle yn Y Wharf, Ffordd y Sgwner,CF10 4EU, Caerdydd.

As part of the launch we will have speeches from several members on some of the key areas we wish to educate and campaign on. These include water, energy and local development plans.

We look forward to seeing new and old faces at the launch and hope that together we can fight for a just and free Cymru.

Fel rhan o’r lansiad bydd gennym areithiau oddiwrth sawl aelod ar rhai o rannau allweddol ‘rydym eisiau addysgu ac ymgyrchu yn ei cylch. Bydd rhain yn cynnwys dwr, ynni a datblygiadau tai.

Rydym yn edrych ymlaen i weld wynebau hen a newydd yn y lansiad a gobeithio, gyda’n gilydd y medrwn ni ymladd dros Gymru rydd a chyfiawn.’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s